Privacy

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: Leon Kame
  Website: https://www.leonkame.nl/
  Inschrijfnummer KvK: 63125080
  BTW-nummer: NL104281224B01
 2. E-mailadres
  Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
 3. Postadres
  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die jij hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer
  Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  4. jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  5. Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 8. Veiligheid opslag van gegevens
  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 9. Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 10. Contact
  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
  Op het volgende e-mailadres: info@leonkame.nl
  Op het volgende telefoonnummer: +31 6 82 07 90 42
  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.
 11. Cookie statement
  De website van Leon Kame maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren.
We gebruiken cookies voor een optimale gebruikerservaring.